หัวข้อ : ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
วันที่โพสต์ : 2020-12-16 15:03:55 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น๑๕๐ มิลลิเมตร

ไฟล์เอกสารแนบ : files/109-20201216.pdf