หัวข้อ : การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566
วันที่โพสต์ : 2023-09-25 15:39:49 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์