หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ (ภาคกลาง) ประจำปี 2566
วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:30:53 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์