กิจกรรม To Be Number 1


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 21:13:14

หัวข้อ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินฯ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2566 :: เข้าชม :: 874


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 21:09:15

หัวข้อ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินฯ รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนหัวหิน :: เข้าชม :: 856


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 21:06:03

หัวข้อ : วันที่ 19 พ.ค. 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ก่อนการลงพื้นที่ประเมินฯ :: เข้าชม :: 848


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 20:56:48

หัวข้อ : คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมกับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจ ประจำปี 2566 :: เข้าชม :: 916


วันที่โพสต์ : 2023-03-07 16:25:35

หัวข้อ : วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน :: เข้าชม :: 472


วันที่โพสต์ : 2023-03-07 16:14:12

หัวข้อ : ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน :: เข้าชม :: 450


วันที่โพสต์ : 2021-03-14 22:36:42

หัวข้อ : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน :: เข้าชม :: 1608


วันที่โพสต์ : 2021-03-14 22:35:09

หัวข้อ : เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี :: เข้าชม :: 1523


วันที่โพสต์ : 2020-09-24 06:59:20

หัวข้อ : มินิคอนเสิร์ตศิลปิน TO BE NUMBER ONE รุ่น 10 :: เข้าชม :: 1815