หัวข้อ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ "กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ" ณ ศูนย์โอทอปหัวหิน
วันที่โพสต์ : 2022-07-25 10:59:33 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ "กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ" ณ ศูนย์โอทอปหัวหิน วันที่ 22 กรกฎาคม 2565