หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU) ในครั้งนี้
วันที่โพสต์ : 2024-01-17 10:26:02 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์