หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่โพสต์ : 2022-07-21 09:18:32 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

นางวาทินี แถวจันทร์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้