ข้อมูลแผนก

  " แผนกโลหะการได้เปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2530 นับจนถึง พ.ศ. 2554 ได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2554

  ปัจจุบัน แผนกโลหะการมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนสาขางานเชื่อมโลหะ "

  หลักสูตรการเรียนการสอน

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานโลหะการ

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th