แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2554

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2555

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th