ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีเกี่ยวกับ สาขาวิชาโละการ !

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาโลหะการ

"แผนกโลหะการได้เปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2530 นับจนถึง พ.ศ. 2554 ได้เปิดสอน มาแล้วเป็นเวลา 2554 ปี ปัจจุบัน แผนกโลหะการมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนสาขางานเชื่อมโลหะ "