ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีข้อมูลนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง !

 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558