ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง !

ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติ

ลำดับที่
หมายเลขห้อง
ผู้รับผิดชอบ
1
นายศิริชัย บุญมาตุ่น
2
นายศิริชัย บุญมาตุ่น
3
นายวิชัย ลำดวล
4
นายอนุชาติ แก้วมาลา
5
นายประยุทธ เกิดใกล้รุ่ง
6
นายเฉลิม จินาตุน
7
นางสาวกิตตินันทน์ ให้นุช
8
นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
9
นายณัฐพงศ์ ภู่สกุล
10
นายเฉลย ทรัพย์มา
11
นายศิริชัย บุญมาตุ่น