ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีข้อมูลนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมมพิวเตอร์ธุรกิจ !

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558