ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีข้อมูลผลงานครู/นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ!

ข้อมูลผลงานครู

ครูสุพร วัฒนประทีป

2558 2559 2560
ครูจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ หน่วยความรู้ที่ 1 หน่วยความรู้ที่ 2 หน่วยความรู้ที่ 3
นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา 2558 2559 2560
นางสมสุข ขำสวัสดิ์ 2558 2559 2560

 

ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ปวช.

2558 2559 2560  

ปวส.

2558 2559 2560  

 

คลิกที่รูป หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม