รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายอุดม หิรัญพันธุ์ ร่วมเป็นกรรมการในงานแข่งขันฝีมือช่างประจำศูนย์บริการฮอนด้ารองชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 บ.เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด 22-23 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 1 คน