รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 17 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 ?????????????????????????????? ??????????????????????? ร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา และบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 17-19 มกราคม 2562
มีจำนวน รวม 1 คน