:: ACTIVITY NEWS (ข่าวกิจกรรม)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวกิจกรรม
แผนกวิชา : การขาย
หัวข้อข่าว : โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมการประกวดร้านค้า

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมการประกวดร้านค้า จัดขึ้นณวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณแนวถนนด้านหน้า อาคา..more info
แผนกวิชา : การขาย
หัวข้อข่าว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมการประกวดร้านค้า

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมการประกวดร้านค้า จัดขึ้นณวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเว..more info
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ด้วยแผนกบัญชีได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์กิจกรรมแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปด้วยงานบัญชี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโถงอาคารกาญจนาภิเษก..more info
แผนกวิชา : การขาย
หัวข้อข่าว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมการประกวดเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 1215 อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพวังไ..more info