:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยแก็สชนิดตัดแบบด้วยแสง
 
 
 
รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยแก็สชนิดตัดแบบด้วยแสง จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 
ลงวันที่ : 08 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556