:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - Net) ระดับ ปวช.ปีที่ 3
 
 
 
รายละเอียด : วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - Net) ระดับ ปวช.ปีที่ 3 มีสถานศึกษานำนร.เข้าสอบจำนวน 5 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี , วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 , วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี , โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
ลงวันที่ : 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560