:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)    
ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
   
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ Page : «1234567891011 [12] 13141516»
หัวข้อข่าว : ใบสั่งงาน ใบให้คะแนน การแข่งขันดาวเทียม 2557
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ใบสั่งงาน ใบให้คะแนน การแข่งขันดาวเทียม 2557 คลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : กติกาและเกณฑ์การแข่งขันทักษะติดตั้งจานดาวเทียม 2557
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กติกาและเกณฑ์การแข่งขันทักษะติดตั้งจานดาวเทียม 2557 คลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตทวีวัฒนา
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานในด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การประเมินตามสภาพจริง E-office และ RMS ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง กิจกรรมพี่สอนน้อง
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง กิจกรรมพี่สอนน้อง จัดขั้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวาดรูปในหลวงในดวงใจของฉัน
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวาดรูปในหลวงในดวงใจของฉัน จัดขึ้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถงอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ในวันที่ 20 พฤศจิกาย..
more info
หัวข้อข่าว : งานสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 10 จัดการประกวดมารยาทไทย
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
งานสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา โดยทำการจัดการประกวดมารยาทไทยขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกาย..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕ กาญจนาภิเษก วิทย..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถง อาคาร 5 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกีงวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กิจกรรมอบรมเรื่องบุหรี่ภัยใกล้ตัว
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กิจกรรมอบรมเรื่องบุหรี่ภัยใกล้ตัว จัดขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์แผนกคอมพิวเตอร์
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์แผนกคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้ ***************************************************** ระดับชั้น ปวช.1 : ช่างอุตสาหกรรมทุก..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับภาคกลาง)
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับภาคกลาง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก ว..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย และพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ต้อนรับท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย และพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในด้านการจัดการเ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับอศจ.)
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับ อศจ. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก วิท..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬ้าพื้นบ้าน
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถง อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาจิต กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจธรรมะ
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการพัฒนาจิต กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจธรรมะ จัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด จัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถง อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในของสถานศึกษา
วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในของสถานศึกษา วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฝึกอ..
more info
หัวข้อข่าว : กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้ ***************************************************** ระดับชั้น ปวช.1 : ช..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทย
วันที่ 05 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทย จัดขึ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถง อาคาร 5 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน คลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
พิธีเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๔ วิทยาลัย..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาพแลันันทนาการ กิจกรรมการประกวดวงดนตรี
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้ด้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแลันันทนาการ กิจกรรมการประกวดวงดนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ.โรงอาหาร อาคาร ๑ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่ผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่ผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน คลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช วันนี้เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วม..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (เทคนิคพื้นฐาน เครื่องกล)
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (เทคนิคพื้นฐาน เครื่องกล)ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557 คลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น เรื่องการฝึกพิมพ์เพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นยำด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
วันที่ 09 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น เรื่องการฝึกพิมพ์เพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นยำด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจำกองประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจำกองประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 ..
more info
หัวข้อข่าว : งานทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ครบรอบ 29 ปี
วันที่ 06 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดงานทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาจัดตั้งวิทยาลัยฯ ครบรอบ 29 ปี ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.09 เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ..
more info
หัวข้อข่าว : ตารางเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 03 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ตารางเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2/2557..
more info
หัวข้อข่าว : งานเลี้ยงส่ง เลี้ยงต้อนรับ บุคลากร
วันที่ 01 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลจัดงานเลี้ยงส่ง เลี้ยงต้อนรับ บุคลากร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกั..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม 2557
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม 2557 คลิ๊กที่นี่
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 100 ท่าน ในวันที่ 25 กันยายน 255..
more info
หัวข้อข่าว : รายงานผลการประเมินผลกิจกรรมลูกสือ องค์การวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1-2557
วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
รายงานผลการประเมินผลกิจกรรมลูกสือ องค์การวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1-2557 การตลาด คลิ๊กที่นี่ รายงานผลการประเมิ..
more info
หัวข้อข่าว : Traffic การใช้งานอินเตอร์เน็ต โครงข่าย Uni net
วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
Traffic การใช้งานอินเตอร์เน็ต โครงข่าย Uni net ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จะเห็นว่ามีปริมาณการใช้งาน ค่อนข้างสูงมาก ทั้งอาทิตย์ประมาณเกือบ 400 GB ซึ่งมากพอสมควร..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
...วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อขยายผลให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากสำนักว..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมสัมมนาครูฝึกและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลร่วมกับสถานประกอบการ จัดโครงการอบรมสัมมนาครูฝึกและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิภาคี ใ..
more info
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯได้จัดโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ
วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯได้จัดโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ขึ้นในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ. ห้องโถง อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : องค์การวิชาชีพในอนาคนแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ภาคเรียบนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
องค์การวิชาชีพในอนาคนแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ภาคเรียบนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 25 กันยายน 2557..
more info
หัวข้อข่าว : องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้ด้วยความคิดเชิงระบบ กิจกรรมการอบรมคุณธรรมนำความรู้ด้วยความคิดเชิงระบบ
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้ด้วยความคิดเชิงระบบ กิจกรรมการอบรมคุณธรรมนำความรู้ด้วยความคิดเชิงระบบ ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2557 ..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งประธานชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งประธานชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ. ห้องโถงอาคาร ๑ วิทยาลัยการอาชีพวั..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เรื่องการสร้างช่องรับข้อมูลด้วย Form ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เรื่องการสร้างช่องรับข้อมูลด้วย Form ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่องการเขียนบทประพันธ์ในงานอาชีพ โดยใช้ชุดการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่องการเขียนบทประพันธ์ในงานอาชีพ โดยใช้ชุดการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนจากการเล่น โทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในเวลาเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาเครื่องเสียง
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนจากการเล่น โทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในเวลาเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาเครื่องเสียง ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 3 สาขาวิชาการขาย ในรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ รหัส 2201-2703 โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 3 สาขาวิชาการขาย ในรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ รหัส 2201-2703 โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องพลังงานชีวมวลด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิช
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องพลังงานชีวมวลด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิช..
more info