:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)    
ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
   
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ Page : [1] 234567891011121314151617»
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอนฯ
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่งานสื่อฯ ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่การดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อปรับรูปแบบการดำเนินของศูนย์บ่มเพาะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจั..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูอัตราจ้างแผนกช่างเชื่อมโลหะ และเทคนิคพื้นฐาน
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูอัตราจ้างแผนกช่างเชื่อมโลหะ และเทคนิคพื้นฐาน ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2-61
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2-61 ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : จัดพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ โดยในภาคเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งวิทยาลัยฯนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเขาน้อยและวัดไกลกังวล จำนวน 9 รูป โดยมีพระครูพินิจสิทธ..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
รองผู้อำนวยการวิชัย ลำดวล รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยครูอุษณิษา ยอดพิจิตร หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม และคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาด..
more info
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยรองอภิชาติ สร้อยระย้า รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู นักเรียนลูกเสือพี่เลี้ยง และนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่1 เข้าค่ายประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ ระหว่าง..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 12 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองอภิชาติ สร้อยระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูอุษณิษา ยอดพิจิตร หัวหน้าศูนย์ประสานง..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วันที่ 08 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 8 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการจัดการเร..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วมจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
วันที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 6 กันยายน 2561 นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาทั้งวิทยาลัยฯ ร่วมจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำคณะครูจากแผนกวิชาต่าง ๆ เข้ารับการสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT)
วันที่ 01 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 1 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำคณะครูจากแผนกวิชาต่าง ๆ เข้ารับการสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นอกจากนี้ยังมีครูจากสถานศึกษาอื่น ๆ ใน..
more info
หัวข้อข่าว : ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วม ประชุมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมและนำเสนอผลงานโครงงาน สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ สถานศึกษาคุณธรรมและสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง ทั้งภาครัฐและเอกชน
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูอุษณิษา ยอดพิจิตร หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา และนักเรียนแกนนำคุณธรรม เข้าร่วม ประชุมการขับเ..
more info
หัวข้อข่าว : แผนกวิชาสามัญ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียน สัปดาห์วันห้องสมุด บูรณาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สังคมและสุขศึกษา
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาสามัญ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียน สัปดาห์วันห้องสมุด บูรณาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สังคมและสุขศึกษา โดยมีกิจกรรมกา..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมประกวดร้านค้าดีเด่น
วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมประกวดร้านค้าดีเด่น จัดกิจกรรมวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูอุษณิษา ยอดพิจิตร หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม และนักเรียนแกนนำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีป..
more info
หัวข้อข่าว : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลือนการประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลือนการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผอ.บรรยงค์ วงศ์สก..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมเก็บขยะรอบรั้ววังไกลกังวล.
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมเก็บขยะรอบรั้ววังไกลกังวล. จัดกิจกรรมวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาและโครงงานคุณธรรมของอศจ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 21สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยครูอุษณิษา ยอดพิจิตร หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม และนักเรียนแกนนำคุณธรรมแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาและโครงงานคุณธร..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ นำคณะรองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริย..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำโดยครูโนรี มิตรอารีย์และครูสุวรรณา บุญเมือง นำนักศึกษาระดับปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณโดมโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินและถนนแนบเคหาสน์ หลังจากนั้นได้ร่วมในพิธีถวายพระพร..
more info
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเกี่ยวกับระบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเกี่ยวกับระบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้อำนวยการย..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกล เข้ารับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจากนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล เข้ารับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจากนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผอ.ทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ และอ.นิตยา มังน้อย โดยมีผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังล จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังล จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ..
more info
หัวข้อข่าว : มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
วันที่ 06 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบคัดเลือกุบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
วันที่ 03 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกุบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบคัดเลือกุบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
วันที่ 03 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกุบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานแนะแนว ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการ
วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิด และงานอาชีวศึกษาร..
more info
หัวข้อข่าว : จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายวิชัย ลำดวล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการจิตอาสาร่วมกันทำความดี กิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา และ ทำความสะอาดรอบบ้านพ่อ
วันที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการจิตอาสาร่วมกันทำความดี กิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา และ ทำความสะอาดรอบบ้านพ่อ โดยมีรองวิชัย ลำดวล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม
วันที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำ..
more info
หัวข้อข่าว : เชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าหน้าเว็ปต์ตามลิงก์นี้เพื่อเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
เชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าหน้าเว็ปต์ตามลิงก์นี้เพื่อเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : นิทรรศการและแสดงผลงาน โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น งานสมัชชาระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. 2561 ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.ห..
more info
หัวข้อข่าว : แข่งขันกีฬาอาชีวะเกม ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 “ริเวอร์แควเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกม ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 “ริเวอร์แควเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับร..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ลงนามความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
วันที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ลงนามความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจ..
more info
หัวข้อข่าว : หลักสูตรระยะสั้นเสริมสวย เรื่องการผสมสี การพักล้างสี การทำสี การยืดผมเคลาติน และการบำรุงเคราติน
วันที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
แผนกวิชาเสริมสวย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เชิญวิทยากรจากบริษัท Bio woman มาให้ความรู้กับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นเสริมสวย เรื่องการผสมสี การพักล้างสี การทำสี การยืดผมเคลาติน และการบำรุงเคราติน โดย อ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ
วันที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ จัดกิจกรรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2561..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา น้ำปรุงสามรสจากฝักข้าว
วันที่ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา น้ำปรุงสามรสจากฝักข้าว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนั้น ได้ให้การสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการเกษตรของโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
วันที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ด้วยแผนกวิชาชีพการบัยชีได้จัดโครงการส่งเสริมกาหารายได้ระหว่างเรียนกิจกรรมประกวดร้านค้าในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องโถง กาคารกาญจนาภิเษกในวันและเวลาดังกว่าว..
more info
หัวข้อข่าว : โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2561
วันที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำนักศึกษาระดับชั้นปวส.ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561..
more info
หัวข้อข่าว : อบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทำเค้กสับปะรด
วันที่ 05 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทำเค้กสับปะรดให้แก่ประชาชนที่สนใจ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
วันที่ 04 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
แผนกบัญชีจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการกิจกรรมการประกวดลิปซิงค์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมกันในวันเวลาดังกล่าว ..
more info