:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)    
ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
   
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ Page : [1] 2345678910111213141516»
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ( 5อัตรา)
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ( 5อัตรา) ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคบ่ายนั้นเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในภาคบ่ายนั้นเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรีย..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเช้า ระดับปวช.1 และปวส.
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยภาคเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับป..
more info
หัวข้อข่าว : จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocation Boot Camp ( E to E) ครั้งที่ 3 หลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocation Boot Camp ( E to E) ครั้งที่ 3 หลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)โดยเชิญวิทยา..
more info
หัวข้อข่าว : จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานให้นักเรียนใหม่ ในระดับชั้นปวช.ปีที่ 1
วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยงานพัฒนาหลักสูตรฯ จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานให้นักเรียนใหม่ ในระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 โดยดำเนินการสอนปรับพื้นฐานในรายวิชา คณิตศา..
more info
หัวข้อข่าว : แผนกวิชาช่างยนต์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) หลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ครั้งที่ 3
วันที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยแผนกวิชาช่างยนต์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) หลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ครั้งที่ 3 โดยมีนายอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อำนวย..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลดำเนินโครงการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนใหม่ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1
วันที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลดำเนินโครงการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนใหม่ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1ทุกสาขาวิชาโดยดำเนินการสอนปรับพื้นในรายวิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7-11พฤษภาคม 2..
more info
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองฯโกศล ภิญโญ เข้าร่วมงาน "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 2
วันที่ 03 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองฯโกศล ภิญโญ เข้าร่วมงาน "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 2 โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหม่ระดับปวช.ปีที่ 1
วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหม่ระดับปวช.ปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561 โดยวันแรกพิธีเปิดโดยผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาล..
more info
หัวข้อข่าว : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน
วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ..
more info
หัวข้อข่าว : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E)
วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) หลักสูตรแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระบบสมอ..
more info
หัวข้อข่าว : การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดทำอัฒจันทน์ถอดประกอบเพื่อรองรับนักกีฬา
วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดทำอัฒจันทน์ถอดประกอบเพื่อรองรับนักกีฬา ตามโครงการกิจกรรมสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา โดยมี..
more info
หัวข้อข่าว : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา โดยเชิญผู้อำนวยการสุรศักดิ์ ศรีน้อย อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นวิทยากรให้ความร..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โอนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA ให้กับโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ โอนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA ให้กับโรงเรียนหัวหินวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 61 ได้แก่ นายสมเจต เจริญทรง ปลัดอาวุโส อำเภ..
more info
หัวข้อข่าว : "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย..แน่นอน"
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่11 เมษายน 2561 วันแรกกับปฏิบัติการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลร่วมกับกรมการขนส่งทางบก..ให้บริการฟรีตรวจ เช็ค สภาพรถ ณ สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาหัวหิน กม.40.."ตรวจรถก่อน..
more info
หัวข้อข่าว : พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ
วันที่ 04 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกันสรงน้ำหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย ถัดมาสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม เสร็จแล้วสรงน้ำพระรูปหล่อองค์สมเด็จ..
more info
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 03 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วิทยาลัยฯจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้อำนวยการสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีนอกจากนี้มีผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียร..
more info
หัวข้อข่าว : จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคต ในโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
วันที่ 03 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 3 เมษายน 2561 วิทยาลัยฯ จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคต ในโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocation Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัย..
more info
หัวข้อข่าว : จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคต ในโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วันที่ 02 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วิทยาลัยฯ จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยแห่งอนาคต ในโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocation Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2561 ณ วิทยา..
more info
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา โดยมีพ..
more info
หัวข้อข่าว : พิธีเปิด กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. โดยประมาณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
รองอภิชาติ สร้อยระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
นายอนุชาติ แก้วมาลา รองฯฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ , ครูอุษณิษา ยอดพิจิตร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคณะครูเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 งานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการออกหน่วย ร..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกระเบียบวินัยแก้ไขพฤติกรรม กิจกรรม "เข้าค่ายปรับพฤติกรรม"
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดทำโครงการฝึกระเบียบวินัยแก้ไขพฤติกรรม กิจกรรม "เข้าค่ายปรับพฤติกรรม" ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ผ่านกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และ หมวด 3 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และ หมวด 3 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหัวหิน (ซอยหัวหิน 51) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บ..
more info
หัวข้อข่าว : "การลูกเสือวิสามัญ สร้างสัมพันธ์ ไร้พรมแดน สู่ไทยแลนด์ 4.0"
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
"การลูกเสือวิสามัญ สร้างสัมพันธ์ ไร้พรมแดน สู่ไทยแลนด์ 4.0" ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชมรมลูกเสือพี่เลี้ยง เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึก..
more info
หัวข้อข่าว : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ดำเนินการจัดทำอัฒจันทร์ถอดประกอบเพื่อรองรับนักกีฬาตามโครงการกิจกรรมสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา
วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ดำเนินการจัดทำอัฒจันทร์ถอดประกอบเพื่อรองรับนักกีฬาตามโครงการกิจกรรมสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการ..
more info
หัวข้อข่าว : ประชุมสัมมนาสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยฯส่งบุคลากรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ อ.สุพร วัฒนประทีป หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ 2561..
more info
หัวข้อข่าว : คณะครูเข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนชาวไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุ..
more info
หัวข้อข่าว : ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Story Board
วันที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Story Board สำหรับครูโรงเรียนวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arm 2017) เกมส์ Cold Metal Transfer (CMT) Welding Technology with Robot
วันที่ 03 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arm 2017) เกมส์ Cold Metal Transfer (CMT) Welding Technology with Robot ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "คนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน อาชีวศึกษาประจวบคีรีขันธ์ Road Safety Slow Life คนพันธ์ R
วันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "คนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน อาชีวศึกษาประจวบคีรีขันธ์ Road Safety Slow Life คนพันธ์ R เวทีสาธารณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางความร่วมมือความ..
more info
หัวข้อข่าว : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในให้กับครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ของวิทยาลัยฯ
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในให้กับครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ของวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญตลอดจนเตรียมความพร้อมสู่การขับเคลื่อนการป..
more info
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยหัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคีและหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันพุธที่ 27 กุมภา..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561รอบสอบคัดเลือก
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบสอบคัดเลือก มีผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาเดินทางมามอบตัวและรายงานตัว จำนวนม..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Story Board รอบ2
วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Story Board สำหรับครูโรงเรียนวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส.ปี2561
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส.ปี2561 ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการจิตอาสาร่วมกันทำความดี กิจกรรมทำความสะอาดรอบบ้านพ่อวังไกลกังวล
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ดำเนินโครงการจิตอาสาร่วมกันทำความดี กิจกรรมทำความสะอาดรอบบ้านพ่อวังไกลกังวล โดยมีผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้นักเร..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 งานอาชีวศึกษาทวิภาคี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ เป็นประธานใ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561. ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการประเมินผลงานและจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการประเมินผลงานและจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560 มีผลงานนักเรียนนักศึกษาระดับปวช.3และปวส.2 กว่า 150 ผลงาน โดยมีโดยมีผ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยฯต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยฯต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยมีผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ , รองอภิชาติ สร้อยระย้า และครูอุษณิษา ยอดพิจิตร..
more info
หัวข้อข่าว : แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 05 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยนำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Story Board
วันที่ 05 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Story Board สำหรับครูโรงเรียนวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมปี 2560
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยครูอุษณิษา ยอดพิจิตร , ครูชยางกูร ไชยวงศ์และนักเรียนแกนนำ 2 คน เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาโรงเ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "การอาชีพวังเกมส์ ครั้งที่ 26"
วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "การอาชีพวังเกมส์ ครั้งที่ 26" ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยมีผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิด บร..
more info
หัวข้อข่าว : ความโดดเด่นและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยครูอุษณิษา ยอดพิจิตร , ครูชยางกูร ไชยวงศ์และนักเรียนแกนนำ 2 คน เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาโรงเ..
more info