:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ( 5อัตรา)
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ( 5อัตรา)
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคบ่ายนั้นเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเช้า ระดับปวช.1 และปวส.
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ..
more info
หัวข้อข่าว : จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocation Boot Camp ( E to E) ครั้งที่ 3 หลักสูตรช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocation Boot Camp ( E to E) ครั้งที่ 3 หลักสูตรช่าง..
more info