:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : เชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าหน้าเว็ปต์ตามลิงก์นี้เพื่อเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
เชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าหน้าเว็ปต์ตามลิงก์นี้เพื่อเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
วันที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
more info
หัวข้อข่าว : โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา น้ำปรุงสามรสจากฝักข้าว
วันที่ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา น้ำปรุงสามรสจากฝักข้าว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนั้น ได้ให้การสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการ..
more info