:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แผนพัฒนาการจัดการศึกษา งปม.2560-2564
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา งปม.2560-2564 ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : แผนปฏิบัติการ งปม.2562
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการ งปม.2562 ดูรายชื่อได้ที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานวัดผล
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานวัดผล
more info
หัวข้อข่าว : โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านคลองลอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยงานโครงการพิเศษฯ ร่วมกับสโมสรโรตารีหัวหิน ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Cent..
more info