:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะและประสบการณ์/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้จัดโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะและประสบการณ์/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อปรับรูปแบบการ..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยก..
more info
หัวข้อข่าว : พิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนา 32 ปี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเป็นประธานพิธีทำบุญพร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียน เนื่องในวันครบรอบว..
more info