:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
นายอนุชาติ แก้วมาลา รองฯฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ , ครูอุษณิษา ยอดพิจิตร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคณะครูเจ้า..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 งานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ศูนย์..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกระเบียบวินัยแก้ไขพฤติกรรม กิจกรรม "เข้าค่ายปรับพฤติกรรม"
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดทำโครงการฝึกระเบียบวินัยแก้ไขพฤติกรรม กิจกรรม "เข้าค่ายปรับพฤติกรรม" ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ผ่านกิจกรรมองค์การวิช..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และ หมวด 3 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และ หมวด 3 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหัวหิน (ซอยหั..
more info