:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด)   เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : 317
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่หลักสูตร เจ้าหน้าที่แนะแนว..
Download..
เลขที่เอกสาร : 316
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)..
Download..
เลขที่เอกสาร : 315
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูไฟฟ้า..
Download..
เลขที่เอกสาร : 314
วันที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย..
Download..