ข้อมูลครูและบุคลากรวิทยาลัย

จำนวนบุคลากร ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ตำแหน่ง

จำนวน

คน

ผู้บริหาร

4

คน

ข้าราชการครู

38

คน

พนักงานราชการ

3

คน

ครูพิเศษสอน

13

คน

ลูกจ้างประจำ

4

คน

ลูกชั่วคราว

27

คน

 

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลimage 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1